Könyvtár

Online katalógus

Kistarcsán a Könyvtár a XX sz. elején nyitotta meg kapuit, a Vasúti Gépgyár könyvtáraként. A szocializmus ideje alatt kezdődött községi könyvtárként működni, később a könyvtár a volt pártház épületében kapott helyet. 2001 óta a felújított Városháza földszintjén működik, ahol modern és kulturált körülmények között tudjuk fogadni az olvasókat.

A jelenleg közel (15 ezres) 18.000 könyvvel rendelkező Könyvtár több száz olvasója rendszeresen forgatja az állomány könyveit, de sokan térnek be adatgyűjtési vagy újság, illetve folyóirat böngészés céljából is. 

Az alapszolgáltatáson kívül, lehetőség van fénymásolásra és internethasználatra (300 Ft/óra), gyakoriak az író-olvasó találkozók és irodalmi vetélkedők. Az oktatási intézményekben tanuló gyerekek részére, rendszeresen rendezünk könyvtárismereti órákat. A jelenleg közel 15 ezres Könyvtár több száz olvasója rendszeresen forgatja az állomány könyveit, de sokan térnek be adatgyűjtési vagy újság, illetve folyóirat böngészés céljából is. Az alapszolgáltatásokat az olvasók térítésmentesen vehetik igénybe.

A könyvtár küldetésnyilatkozata

Könyvtárunk célja, hogy a településünkön élők számára biztosítsa a hozzáférést minden olyan információhoz, amelyre szüksége van a ma emberének. Ezért törekszünk:

  • Megteremteni a hátteret az élethosszig tartó tanuláshoz.
  • Részt venni a fiatalok, gyermekek kultúrájának gazdagításában
  • A település kulturális értékeinek, írásos emlékeinek megőrzése
  • A könyvtárhasználók mindenkori igényeinek megfelelő szolgáltatások elérésére.

Ennek érdekében:

  • Folyamatosan gyarapítjuk, feltárjuk állományunkat.
  • Elektronikus-eszközökre és forrásokra támaszkodva fejlesztjük az intézmény tájékoztató-információs szolgáltatásait.
  • Könyvtárközi kölcsönzés keretében közvetítjük más könyvtárak szolgáltatásait.
  • Könyvtári szolgáltatással összefüggő rendezvényeket szervezünk.

IDEIGLENES NYITVATARTÁS

Hétfő12.00-18.00
Kedd10.00-14.00
Szerda10.00-16.00
Csütörtök12.00-18.00
Péntek10.00-14.00
Szombatzárva
Vasárnapzárva

ELÉRHETŐSÉGEK

Cím2143 Kistarcsa, Szabadság út 48.
Telefonszám+36 28 507 146 
E-mail címkonyvtar@vmsk.hu